• Start
 • Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska

Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska


Jako laboratorium z długoletnią tradycją, posiadamy doskonale przeszkoloną kadrę od lat zajmującą się analizą soli, solanek, materiałów geologicznych.
Otwierając się na potrzeby naszych zleceniodawców, chętnie angażujemy się w projekty technologiczne z różnych gałęzi przemysłu. Podążając za nowymi wyzwaniami stale poszerzamy naszą ofertę.
Od wielu lat posiadamy akredytację Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie badań produktów farmaceutycznych i substancji czynnych w zakresie kontroli parametrów fizykochemicznych. Zezwolenie nr WTC/0006_02_01/164.
Posiadamy wysoce wyspecjalizowaną kadrę, w której skład wchodzą Osoby Wykwalifikowane oraz analitycy z wieloletnim doświadczeniem. W Laboratorium obowiązują procedury zgodne z DPW oraz wymaganiami ISO.
Jesteśmy zgranym zespołem, który chętnie podejmuje wyzwania w zakresie badań z technologii chemicznej czy przemysłowej, a także w dziedzinie chemii analitycznej. Posiadamy nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone laboratorium, które daje nam możliwość do prowadzenia szeregu innowacyjnych projektów technologicznych, będących często podstawą dla wdrażanych patentów na rynku polskim i zagranicznym.

 • Wykonywane badania i metodyki

  • Normy oznaczeń podlegają bieżącym aktualizacją.
  • Do ceny każdego oznaczenia należy uwzględnić cenę przygotowania próbki (zależną od ilości oraz częstotliwości zleceń).
  • Wykonujemy certyfikowane badania dla produktów farmaceutycznych.
  • Istnieje możliwość poboru prób u klienta.

  Badane obiekty/ Grupa obiektów

  Badane cechy

  Metody badawcze

  Analiza rdzeni solnych/ solanek

  1. a. Oznaczanie podstawowych składników rozpuszczonych w wodzie :

   

  Oznaczenie zawartości części nierozpuszczalnych w wodzie

  PN – 80/C – 84081/21

  Oznaczenie zawartości Cl-

  PN – 80/C – 84081/31

  Oznaczenie zawartości Ca2+

  PN – 80/C – 84081/25

  Oznaczenie zawartości Mg2+

  PN – 80/C – 84081/25

  Oznaczenie zawartości K+

  Metodą potencjometryczną z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej

  Oznaczenie zawartości SO42-

  PN – 80/C – 84081/32

  Określenie zawartości Na+

  Wyliczona z bilansu jonowego analizy

  1. b. Analiza części nierozpuszczonych w wodzie :

   

  Przygotowanie roztworów

  PN – 88/C – 84081/46

  Oznaczenie zawartości Ca2+

  PN – 80/C – 84081/25

  Oznaczenie zawartości Mg2+

  PN – 80/C – 84081/25

  Oznaczenie zawartości SO42-

  PN – 80/C – 84081/32

  Oznaczenie części ilastych

  PN – 88/C – 84081/46

  Analiza wody, wód kopalnianych, wód powierzchniowych.

  Oznaczenie SO42-

  Metoda wagowa z chlorkiem baru

  Oznaczenie Ca2+

  Metoda miareczkowa

  Oznaczenie Mg2+

  Metoda miareczkowa

  Oznaczenie Cl-

  Metoda miareczkowa

  Oznaczenie pH

  Metoda elektrometryczna

  Twardość węglanowa (HCO3)

   

  CO2 wolne

   

  CO2 agresywne

   

  Oznaczenie przewodności elektrycznej właściwej

  Metoda konduktometryczna

  Oznaczenie mineralizacji ogólnej

  Metoda konduktometryczna

  Zaolejenie wody

  Ekstrakcja, metoda wagowa

  Analiza olejów i tłuszczów

  Oznaczenie liczby nadtlenowej, kwasowej

  Metoda miareczkowa

  Analizy na HPLC

  Oznaczenie wybranych substancji

  Kolumny dedykowane

  Analizy na GC

  Oznaczenie wybranych substancji

  Detektor FID

  Badania gazów glebowych (GC) typu Headspace

  Badania tła gazowego, gazów (metan, etan, propan, buta, izobutan)

  Detektor FID

  Badanie powietrza

  Oznaczenie zawartości Cl2, CO2, O2, H2

  Aparat Orsata

  Badanie gruntu

  Oznaczenie kwasowości czynnej

  Metoda konduktometryczna

  Oznaczenie kwasowości wymiennej

  Metoda konduktometryczna

  Produkty naftowe

  Ekstrakcja, metoda wagowa

  Badanie betonu

  Oznaczenie zawartości tlenku glinu

  Metoda złożona, wagowa

  Oznaczenie zawartości chlorków

  PN-EN -14-629

  Oznaczenie siarczanów rozpuszczalnych w kwasie

  PN-EN -1744-1

   

  Ponadto:

  • Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera

  • Badania refraktometryczne, kolorymetryczne, polarymetryczne

  • Badania UV-Vis

  • Mikroskop elektroniczny

  • Projekty naukowo-technologiczne

  • Szereg elektrod jonoselektywnych

 • Sprzęt

  Laboratorium wyposażone jest w wysokiej jakości sprzęt analityczny, dzięki któremu na bieżąco przeprowadzamy szereg badań technologicznych oraz analiz. Na wyposażeniu laboratorium znajdują się m.in.:

  • Chromatograf cieczowy Shimadzu Prominence
  • Chromatograf gazowy Shimadzu
  • Chromatograf gazowy typu Headspace Shimadzu
  • Titrator HACH do oznaczania zawartości wody metodą K-F TITRA LAB KF1000Series
  • Titrator HACH do automatycznego oznaczania zawartości chlorków TITRA LAB AT1000 Series
  • Spektrofotometr UV-Vis UV1600PC VWR
  • Aparat do destylacji wody
  • Aparat do demineralizacji wody metodą RO HYDROLAB L10
  • Aparatura do oznaczania zawartości chloru (Aparat Orsata)
  • Piec muflowy
  • Suszarka
  • Łaźnia wodna
  • Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy CX – 720 oraz 505 (pH, przewodność, mineralizacja ogólna, jonometria itp.)
  • Pipety wielomiarowe EPPENDORF
  • Biurety automatyczne HIRSCHMANN
  • Mieszadła magnetyczne
  • Wagosuszarka RADWAG MA 50/1.R
  • Waga analityczna
  • Waga techniczna
  • HACH (fotokolorymetr)
  • Refraktometr
  • Polarymetr
  • Łamacz szczękowy
  • Młyn kulowy
  • Młynek agatowy
  • Podzielnik (uśredniacz) Jone’sa
  • Zasilacz stabilizowany 535 1 m
  • Zasilacz stabilizowany M-10-SP-3020E
  • Zestaw elektrod jonoselektywnych
  • Zestaw elektrod odniesienia
  • Myjka ultradźwiękowa
  • Szklana aparatura miarowa klasy „A”

 • Patenty i Certyfikaty

  ISO
  GIF - Zezwolenie nr WTC/0006_02_01/164 z dnia 10.07.2018
  Zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych w zakresie kontrolnych analiz fizykochemicznych Głównego Inspektora Farmaceutycznego. (skan dokumentu do zamieszczenia )

  Patenty udzielone

  • Sposób elektrolitycznego wytwarzania chloru z szybkością odpowiadającą jego zapotrzebowaniu w procesie chlorowania i lub utleniania nr 151 953/1990
  • Urządzenie do chlorowania wody i ścieków nr 154 409/1991
  • Sposób otrzymywania siarczanochlorku żelaza (III) nr 162 739/1994
  • Elektrolizer do wytwarzania chloru z solanek nr 163 341/1994
  • Elektrolizer do utleniania jodków i bromków nr 176 184/1999
  • Sposób otrzymywania jodu i bromu z roztworów o niskim stężeniu tych pierwiastków nr 190 769/2006
  • Sposób odzysku energii elektrycznej w procesie wytwarzania chloru i innych produktów elektrolizy nr 198 347/2008
  • Sposób ograniczenia stężenia siarczanów wapnia i magnezu w solance produkowanej metodą otworowego ługowania złóż soli nr 200 125/2009 (decyzja o udzieleniu – 10.2008)
  • Elektrolizer do wytwarzania chloru nr 163 341/1994

  Patenty zgłoszone

  • Elektrody kompozytowe i sposób wytwarzania elektrod kompozytowych do procesów wydzielania i jonizacji wodoru wykazujących właściwości elektrokatalityczne w reakcjach elektrodowych wydzielania/jonizacji wodoru. UP nr P. 401175 z dn. 12.10.2012. Współautorzy: Ginter Nawrat, Paweł Nowak, Maciej Gonet, Tomasz Wieczorek, Wojciech Simka, Agnieszka Krząkała, Łukasz Nieużyła, Artur Maciej, Andrzej Gardeła
  • Sposób modyfikacji diafragm z włóknin technicznych do procesu elektrolizy solanki. UP nr P. 408227 z dn. 02.06.2014.
  • Sposób otrzymywania dendrytycznych proszków miedzi metodą elektrolityczną. UP nr P.429083 z dn. 28.02.2019.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

REGON:120904600   NIP:6750001780   KRS:0000327569

 • tel. +48 12 633 60 75
 • fax +48 12 634 58 28
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright 2012-2020 © Chemkop sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.