• Start
 • Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników

Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników


Zakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników prowadzi wiodącą działalność w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP", skupiająca się przede wszystkim na badaniach, projektowaniu oraz doradztwie wspierającym; przemysł solny i rafineryjny, przemysł chemiczny bazujący na soli, jako surowcu oraz gazownictwo skoncentrowane na tworzeniu, doskonaleniu i wdrażaniu nowych technologii oraz nowych zastosowań dla złóż minerałów rozpuszczalnych w wodzie.
Zakres tematyczny naszych usług obejmuje przede wszystkim podziemne magazynowanie gazu ziemnego i innych gazów oraz ciekłych węglowodorów w kawernach solnych, górnictwo i ługownictwo soli i innych rozpuszczalnych ewaporatów, wiertnictwo, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, geologię, hydrogeologię, geomechanikę oraz badania fizyko-chemiczne skał chemicznych. Rozpoczęliśmy prace badawczo-rozwojowe związane z podziemnym magazynowaniem wodoru, jako sposobu magazynowania energii ze źródeł odnawialnych.
Ponadto wykonujemy badania fizyko-chemiczne skał chemicznych na potrzeby różnych dziedzin ługowania złóż minerałów i klasycznych kopalń soli. W tym określanie ługowalności skał solnych, badania laboratoryjne nowych technologii ługowania na modelach fizycznych, klasyczne testy geomechaniczne prób soli ze złóż dokumentowanych lub eksploatowanych ługowniczo lub tradycyjnie. Testy geologiczne skał solnych ze złóż rozpoznawanych lub eksploatowanych ługowniczo lub tradycyjnie, badania modelowe materiałów wypełniających dla hydraulicznego podsadzania wyrobisk górniczych lub kawern ługowniczych w złożach soli oraz wykonywanie modeli fizycznych w blokach ewaporatów.
Posiadając rozległe i wieloletnie doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę o unikalnych kompetencjach oferujemy swoim klientom i partnerom stale poszerzającą się zaawansowaną wiedzę technologiczną dotyczącą wszystkich aspektów podziemnego magazynowania oraz składowania w złożach soli, górnictwa solnego.
Nasz zakład może zapewnić przygotowania i realizacji projektu inwestycyjnego. Od prac badawczych przez fazę koncepcji i studiów wykonalności, projektowanie i przygotowanie dokumentów koncesyjnych, dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych, aż do nadzorowania realizacji i rozruchu (w zakresie części podziemnej inwestycji).

 

Laboratorium Badań Górniczych w ramach zakładu Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników

Laboratorium Badań Górniczych wykonuje badania fizyko-chemiczne skał chemicznych na potrzeby różnych dziedzin ługowania podziemnego minerałów i klasycznych kopalń soli.
Określanie ługowalności skał solnych
W podziemnym ługowaniu komór w złożach soli kamiennej do celów magazynowych oraz wydobywczych i eksploatacji ługowniczej innych soli rozpuszczalnych potrzebne są parametry możliwe do zbadania w warunkach laboratoryjnych. Wykonujemy testy oparte na własnych metodykach dotyczące:

 • szybkości ługowania na próbach soli kamiennej (wykonano testy dla wszystkich rozpoznanych złóż soli w Polsce);
 • różnych własności ługowniczych dla soli rozpuszczalnych w wodzie (wykonano testy dla minerałów ze złóż w Brazylii, Kanadzie, Kazachstanie, Turcji, Holandii, Niemczech, Francji, Słowacji i innych krajach);
 • określenie ilości części nierozpuszczalnych w solach;
 • wpływu temperatury i rodzaju medium ługującego na ługowalność minerałów.

Modele fizyczne w blokach ewaporatów:

 • Badawcze modele komór ługowanych w dużych blokach soli kamiennej;
 • Modelowanie charakterystycznych etapów ługowania komory;
 • Pomiary technicznych parametrów rządzących procesem ługowania;
 • Rejestrację przebiegu ługowania i rozwój komory różnymi metodami.

Badania laboratoryjne nowych technologii ługowania na modelach fizycznych

Prowadzimy:

 • badania na modelach ługowania komór w blokach minerałów rozpuszczalnych;
 • modelowanie nowych metod ługowniczych, w tym ługowania tunelowego;
 • modelowanie metod ługowniczych dla nowych minerałów rozpuszczalnych;
 • pomiary charakterystycznych parametrów rozpuszczalnika, otrzymywanego roztworu oraz rozwoju komory, potrzebnych dla opracowania nowej technologii procesu ługowania;

Klasyczne testy geomechaniczne prób soli ze złóż dokumentowanych lub eksploatowanych ługowniczo lub tradycyjnie

Wykonujemy:

 • przygotowanie prób soli z rdzenia i z bloków skalnych;
 • testy wytrzymałości doraźnej dla określenia własności formacji skalnych;
 • testy wytrzymałości doraźnej prób skał solnych w jedno- i trójosiowym stanie naprężeń i w zakresie temperatury od 20°C do 90°C.
 • Testy reologiczne skał solnych ze złóż rozpoznawanych lub eksploatowanych ługowniczo lub tradycyjnie

Wykonujemy:

 • przygotowanie prób soli z rdzenia i z bloków solnych do testów reologicznych;
 • długotrwałe testy pełzania i relaksacji soli w jedno- i trójosiowym stanie naprężeń i w temperaturze do 90°C na unikalnym zestawie pełzarek jedno- i trójosiowych.
 • czas trwania testów - od kilku dni do 3 lat.

Badania modelowe materiałów wypełniających dla hydraulicznego podsadzania wyrobisk górniczych lub kawern ługowniczych w złożach soli.

Wykonujemy:

 • wybór materiału dla wypełniania wielkogabarytowych komór w złożach soli
 • badania własności fizyko-mechanicznych mieszanek wypełniających;
 • badania modelowe hydraulicznego wypełniania komory i stopnia zanieczyszczenia solanki w kontakcie ze składnikami mieszanki wypełniającej;

 

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

REGON:120904600   NIP:6750001780   KRS:0000327569

 • tel. +48 12 633 60 75
 • fax +48 12 634 58 28
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright 2012-2020 © Chemkop sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.