• Start
 • Zakład Geofizyki Górniczej

Zakład Geofizyki Górniczej


Zakład Geofizyki Górniczej funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych „CHEMKOP” Sp. z o.o. Zakład jest jedynym w Polsce, krajowym wykonawcą pomiarów echometrycznych w kawernach wypełnionych solanką, gazem lub węglowodorami ciekłymi. Pomiary wykonywane są przez zakład od 1974 roku, ciągle udoskonalając oraz unowocześniając sprzęt i metodykę pomiarową. Do tej pory wykonano blisko 6,5 tys. pomiarów.
Większość wykonywanych przez nas pomiarów bazuje na wykorzystaniu Echosondy Chemkop wraz z głowicą uchylną. Dodatkowo wykonujemy pomiary z użyciem kawernomierza wielkośrednicowego, inklinometru oraz sondy gamma.
Wykonywanie pomiarów, rejestracja i archiwizowanie cyfrowych danych pomiarowych realizowane są przy użyciu własnego specjalistycznego oprogramowania.
Dobre rozeznanie potrzeb Klientów, wybitne umiejętności oraz doświadczenie naszych zespołów pomiarowych powodują, że pomiary są dokładne i wiarygodne, a raporty z pomiarów dostarczają przejrzystych w formie, niezbędnych dla Klientów informacji. Wysoka dyspozycyjność zespołów pomiarowych pozwala na wykonanie pomiarów w krótkim czasie, po otrzymaniu zlecenia.
Zespół pracowników zakładu to wykształcona kadra. Jej myśl inżynierska, bazująca na wieloletniej praktyce i ciągle rozwijanej wiedzy teoretycznej, stanowi podstawę do stałego rozwoju i doskonalenia zarówno sprzętu pomiarowego, metodyk pomiarowych oraz interpretacyjnych, jak i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania.
Wysoka jakość stosowanego sprzętu oraz nowoczesne metodyki pomiarów i interpretacji oraz odpowiednie kompetencje naszych zespołów pomiarowych, pozwalają nam świadczyć profesjonalne usługi krajowym podmiotom, zajmujących się eksploatacją złóż, metodami otworowymi oraz magazynowaniem gazu i węglowodorów ciekłych. Nasze doświadczenie oraz umiejętności pozwoliły nam świadczyć usługi poza granicami Polski, w takich krajach jak: Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Irak, Niemcy, Turcja i Słowacja.

 • Sprzęt Pomiarowy

  Echosonda z głowicą uchylną

  Podstawowym elementem systemu pomiarowego ECHOSONDA CHEMKOP jest echosonda ultradźwiękowa z obracającą się i uchylną głowicą. Oprócz echosondy w skład systemu wchodzą: wyciąg kablowy zamontowany na samochodzie pomiarowym, pulpit sterujący, obsługujący wszystkie funkcje pomiarowe echosondy, cyfrowa stacja nadawczo-odbiorcza, komputer rejestrujący i archiwizujący dane pomiarowe.
  System pomiarowy ECHOSONDA CHEMKOP umożliwia wykonywanie pomiarów echometrycznych w kawernach wypełnionych cieczą (solanka, węglowodory ciekłe) lub gazem pod ciśnieniem do 24 MPa.
  Echosonda tego typu umożliwia opomiarowanie tych części kawerny, które są „niewidoczne” przy profilowaniu poziomym, w szczególności stropu i spągu kawerny, jak i ewentualnych bocznych odnóg.
  Dane techniczne echosondy z głowicą uchylną:

  Głębokość pomiaru

  do 2 000 m

  Częstotliwość przetworników
  sygnału ultradźwiękowego

  f0= 47 kHz - poziomy i pionowy

  Szerokość wiązki przetwornika
  poziomego w solance

  V: 5,5° ; H: 38,5°

  Materiał konstrukcyjny

  Stal kwasoodporna i mosiądz

  Dokładność orientacji magnetycznej
  kompasu elektronicznego

  N = ± 1°

  Maksymalny zasięg w solance

  do 180 m

  System obrotu

  0° ÷ 360°  w sposób ciągły

  System wychyłu

  -90° ÷ +90°

  Dokładność pomiaru odległości

  ± 0,2 m

  Średnica

  65 / 70 mm

  Długość

  2,8 m

  Waga

  35 kg

  Zakres temperatury

  -5 °C ÷ +80 °C

  Zestaw pomiarowy, spełniając wymagania norm ATEX94/9/WE, zapewnia bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

  Kawernomierz wielkośrednicowy

  Otworowy kawernomierz jest narzędziem wgłębnym służącym do pomiaru średnicy otworu wiertniczego. Ze względu na swoją innowacyjną budowę – kawernomierz CHEMKOP pozwala na pomiar odległości czterema niezależnymi ramionami, z których każde ma zakres pomiarowy do 1 m. Symetryczne usytuowanie ramion pomiarowych pozwala na pomiar średnicy otworu do 2 m.

  Inklinometr

  Inklinometr jest narzędziem wgłębnym służącym do pomiaru kąta odchylenia otworu wiertniczego od pionu. Celem profilowań jest zorientowanie w przestrzeni przebiegu osi badanego otworu wiertniczego.
  Otrzymane wartości kąta odchylenia i azymutu sondy na danej głębokości, pozwalają na wizualizację rzeczywistego przebiegu otworu wiertniczego w górotworze.

  Sonda gamma

  Sonda gamma służy do pomiaru naturalnego promieniowania gamma w otworach wiertniczych i znajduje zastosowanie głównie do określenia zmian litologii górotworu oraz korelacji głębokościowej. Pomiar polega na rejestracji liczby zliczeń rozpadów promieniotwórczych w postaci impulsów na jednostkę czasu.
  Fotony gamma powodują rozbłyski kryształu scyntylacyjnego, które są wzmacniane za pomocą fotopowielacza zainstalowanego w sondzie.

  Flota samochodowa

  Flota samochodowa Zakładu Geofizyki Górniczej dostosowana jest do liczby zleceń i lokalizacji geograficznej naszych Klientów. Posiadamy samochody pomiarowe wyposażone w wyciąg kabla karotażowego i urządzenia niezbędne do sterowania wszystkimi funkcjami ECHOSONDY CHEMKOP, rejestracji sygnałów oraz do obsługi innych sond pomiarowych.
  W skład naszej floty wchodzą również samochody do przewozu zespołów pomiarowych i osprzętu na miejsce pomiaru.
  Posiadana flota samochodowa umożliwia nam wykonywanie pomiarów w kilku miejscach równocześnie. Zapewnia ona mobilność i wysoką dyspozycyjność naszych zespołów pomiarowych.
  Stale unowocześniamy i rozwijamy naszą flotę samochodową, dostosowując ją do rosnących wymagań.

 • Idea pomiaru

  Pomiary kształtu i wielkości podziemnych kawern ECHOSONDĄ CHEMKOP opierają się na zjawisku odbicia sygnału ultradźwiękowego od ścian kawern. Pomiar czasu, jaki upływa od wysłania impulsu przez echosondę do powrotu fali odbitej pozwala (przy znanej prędkości fali) na ustalenie odległości pomiędzy punktem odbicia a echosondą.
  Wielokrotne powtarzanie takich pomiarów na różnych głębokościach, przy różnych kierunkach azymutu i kątach elewacji wysyłania sygnału, pozwala na ustalenie rozmiarów i kształtu mierzonej kawerny. Taki sposób pomiaru zapewnia określenie rzeczywistego kształtu kawerny w każdym jej fragmencie.

  Pomiar kawerny obejmuje:

  • profilowanie prędkości fali ultradźwiękowej w medium wypełniającym kawernę,
  • profilowanie temperatury wzdłuż osi otworu,
  • profilowanie pionowe w wybranym azymucie,
  • profilowania poziome z przyjętym krokiem pomiarowym,
  • pomiar bocznych odnóg, stropu i spągu z użyciem wychylnej głowicy,
  • określenie głębokości buta rur.

  W trakcie pomiaru na danej głębokości i przy ustalonym wychyleniu głowicy sondy wykonuje się pełny obrót sondy wokół jej osi z ciągłą rejestracją sygnału ultradźwiękowego.
  Stosowana metodyka wykonywania pomiarów kawerny uwzględnia wymagania zamawiającego dotyczące interwału i kroku pomiarowego. Zagęszczenie kroku pomiarowego następuje w trakcie wykonywania prac pomiarowych przy uwzględnieniu zmienności kształtu kawerny. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów dobranie odpowiednich parametrów znacząco poprawia dokładność wykonywanych pomiarów.
  Obsługa pomiarów, rejestracja i archiwizowanie cyfrowych danych pomiarowych realizowane są przy użyciu własnego specjalistycznego oprogramowania. Dane pomiarowe rejestrowane przez ECHOSONDĘ CHEMKOP zapisywane są w postaci echogramu w formie surowej i zawierają pełny obraz falowy umożliwiający ich późniejszy post processing.
  Gwarantujemy wykonanie wszystkich elementów procesu pomiarowego z najwyższą starannością, co w efekcie wpływa na dokładność pomiarów i ich wiarygodność.

   

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków

REGON:120904600   NIP:6750001780   KRS:0000327569

 • tel. +48 12 633 60 75
 • fax +48 12 634 58 28
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright 2012-2020 © Chemkop sp.z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.