Chemkop
Kontakt


Adres pocztowy: Sekretariat:
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych
"CHEMKOP" Sp. z o.o.
ul. J. Wybickiego 7
31-261 Kraków
tel. 012 633 60 75
fax 012 634 58 28


Zarząd:

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny - Andrzej Maciejewski
e-mail: amaki@chemkop.pl
tel. 012 635 70 15

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor d/s badawczych - Stanisław Brańka
e-mail: branka@chemkop.pl
tel. 012 635 70 05
Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy, Prokurent - Jolanta Lang
e-mail: jlang@chemkop.pl
tel. 012 635 70 30
Pełnomocnik Zarządu d/s Systemu Zarządzania Jakością - Ryszard Nowak
e-mail: nord@chemkop.pl
tel. 012 635 70 20

Rada Naukowa :

dr Andrzej Kunstman - przewodniczący
mgr inż. Ryszard Nowak - z-ca przewodniczącego
mgr inż. Stanisław Brańka
dr inż. Andrzej Gardeła
mgr Wiesław Kasprzyk
mgr inż. Michał Kościuszko
Stanisława Kuchta
mgr Jolanta Lang
dr inż. Andrzej Maciejewski
dr Kazimierz Urbańczyk
dr inż. Waldemar Wojnar
Monika Tarnowska-SzczurekZakład Rozwoju Górnictwa i Podziemnych Zbiorników:

Kierownik Zakładu - Stanisław Brańka
e-mail: branka@chemkop.pl
tel. 012 635 70 05

Zakład Technologii Chemicznych i Ochrony Środowiska:

Kierownik Zakładu - Andrzej Gardeła
e-mail: angar@autocom.pl
tel. 012 633 04 86

Zakład Badań i Projektów Górniczych:

Kierownik Zakładu - Waldemar Wojnar
e-mail: wwoj@chemkop.pl
tel. 012 635 70 40

Zakład Badań Górniczych:

Kierownik Zakładu- Wiesław Kasprzyk
e-mail: wikas@chemkop.pl
tel. 012 635 71 05

Zakład Geofizyki Górniczej:

Kierownik Zakładu - Michał Kościuszko
e-mail: sonda@chemkop.pl
tel. 012 634 55 07